loadjavporn.com

Zemědělství a venkov

Prosperující zemědělství

Vstup do Evropské unie přinesl řadu opatření, která podnikání na venkově výrazným způsobem ovlivnila. Některá opatření jsou velmi pozitivní, jiná přinášejí i omezení, a tak zemědělce i obyvatele na venkově od původní činnosti v některých případech odrazuje a ztrácí na atraktivitě, zejména pro mladé podnikatele Otevřely se však také nové cesty a možnost k získání finanční podpory pro činnosti na venkově a rozvoji alternativ k tradičním oborům.

Jak získat co nejvíce z nabízené finanční podpory a stát se prosperujícím subjektem?

Nabídka grantů je sice široká, pro podnikatele, kteří však svůj čas věnují náročné oborově zaměřené práci, je často příliš administrativně náročná. Pro specialisty společnosti Asistenčního centra, a.s. byrokracie spojená s nejrůznějšími granty není tvrdým oříškem. Naopak, vždy pro Vás najdeme to nejvhodnější řešení, což potvrzují úspěchy a mnohaleté zkušenosti spojené s přípravou projektů.

Nezáleží na tom, zda si chcete zmodernizovat zemědělský podnik, otevřít na venkově penzion či podnikáte v lesnictví. Naši experti denně monitorují grantové a dotační projekty, jako je například dotační titul Program rozvoje venkova, a pomohou vám dosáhnout na maximální finanční podporu.

Poskytované služby jsou samozřejmě spojené s veškerými nutnými administrativními pracemi. A to od počátku, kdy nám předložíte své požadavky a zhodnotíme Vaši situaci a možnosti, přes sepsání a společné předložení projektu poskytovateli dotace až po konečné proplacení dotace. Součástí naší nabídky je spolupráce při komunikaci s poskytovateli dotace, případné realizace výběrových řízení či daňové poradenství a řada dalších aktivit úzce spojených s úspěšným získáním dotace.

Chytněte příležitost do svých rukou, a buď si vyberete cestu vlastní aktivity a zpracování projektu nebo se přímo obraťte na odborníky. Ušetří vám to spoustu času, který můžete věnovat vlastní odborné činnosti spojené s Vaším podnikáním. Stačí vyplnit dotazník, který nás v základu seznámí s Vaším záměrem. Obratem se s Vámi spojíme a zdarma navrhneme postup řešení. Ke každému záměru poskytneme odborné vyjádření o možnostech jeho realizace z dotačních prostředků.