Výzkum, vývoj, inovace, Vysoké školy

Již od zahájení naší činnosti byla podpora výzkumu a vývoje naší hlavní náplní. Projekt na podporu výzkumu a vývoje do programu Technos byl dokonce naším historicky prvním zpracovávaným projektem. Od té doby svým klientům z řad firem, vysokých škol a výzkumných organizací poskytujeme špičkový odborný servis v oblasti dotačních podpor výzkumu a vývoje.
 
Pomáháme klientům připravit a realizovat výzkumně-vývojové a inovační projekty na úrovni strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Současné vybrané dotační příležitosti:

 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Technologická agentura ČR
 • Inovační vouchery krajů
 
Vybrané události z naší činnosti v oblasti VaV:
1995 – Program TECHNOS: první projekty podpory VaV pro firmy
2004 – první projekty na podporu VaV do Strukturálních fondů
2013 – Projekt OPVK: Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách
2014 – AC je odborným partnerem Hospodářské komory ČR pro oblast finančních podpor VaV
2015 – AC je členem European business network (člen za ČR)
2017 – AC připravilo nejlépe hodnocený projekt ve výzvě do OPVVV
 
Aktuálně:
 • Zpracování projektové žádosti vč. studie proveditelnosti pro přípravu podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje.
 • Mapování výzkumných kapacit Jihočeského kraje – Jihočeský vědecko-technický park.    
 • Studie proveditelnosti pro zřízení podnikatelského inkubátoru ve městě Bruntál. 
 
 
Díky celorepublikové síti našich odborných pracovníků a specializované společnosti zaměřené na dotační poradenství jsme průběžně v kontaktu s více než 3000 firmami se zájmem o rozvoj své činnosti a aktuálně řešíme konkrétní plány rozvoje s více než 500 firmami. Disponujeme ojedinělou platformou pro navazování spolupráce a transfer technologií mezi výzkumem, vývojem a komerčním sektorem.
 
 
Naše úspěšné reference v oblasti VaV:
Pro firmy, vysoké školy, výzkumné instituce a partnery jsme již pomohli získat více než 5,5 miliard Kč investic a podpor do oblasti inovací, výzkumu, vývoje a vzájemné spolupráce.
  Počet úspěšných projektů VaV  Dotace v Kč  Rozpočet v Kč
MPO, TAČR - VaV 32        1 805 280 766           2 111 709 680   
OPVVV, OPVaVpI 11        1 795 180 780           1 795 180 780   
OPPIK - Aplikace 10             62 863 014              125 614 565   
OPPI, OPPIK - Inovace 86        1 553 410 992           4 234 190 992  
OPPI, OPPIK - Potenciál 32           357 352 841              737 354 431   
CELKEM 171        5 574 088 393           9 004 050 448   
 
 
Vybraní klienti ze sektoru výzkumných organizací:
 • SVÚM a.s.
 • Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
 • České vysoké učení technické
 • Západočeská univerzita              
 • Technická univerzita Liberec
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
 • Vysoké učení technické