Veřejná správa a NNO

V sekci obcí a nestátních neziskových organizací se tým zkušených odborníků specializuje na poradenství pro obce, města, mikroregiony a nestátní neziskové organizace. V průběhu působení na trhu od roku 1996 jsme získali mnoho zkušeností a vybudovali spolupráci s mnoha klienty a organizacemi. Důvěru klientů jsme získali zejména osobním přístupem a individuální přípravou kvalitních projektů. 

Naše hlavní specializace je postihnutí celé šíře možností dotační podpory a vytvoření kvalitního projektu. V současné době stále nabízíme naše služby v rámci konzultace projektových záměrů, přípravy podkladů pro žádosti z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Životní prostředí, Programy přeshraniční a mezinárodní spolupráce, Program rozvoje venkova a samozřejmě i další státní i regionální dotační programy.

Dotační podpora v obcích a městech vychází z předpokladu aktivní účasti na rozvoji a strukturálních změnách zaostávajících regionů, přeměně upadajících průmyslových oblastí a odstraňování zásadních regionálních rozdílů. Příležitosti pro podporu regionálního rozvoje se tak objevují přímo i nepřímo. Naši odborníci umí tyto příležitosti identifikovat a zprostředkovat našim klientům. Pro obce a neziskové organizace zajišťujeme poradenské a asistenční služby v rámci zpracování strategických plánů pro získání dotací a zajištění přílivu finančních prostředků do konkrétního regionu.
Výsledkem naší spolupráce je kvalitní projekt s vysokou potenciální šancí na úspěšnou realizaci. Poskytujeme také pouze částečné konzultace a samozřejmě následnou pomoc při realizaci projektu a s tím související ekonomické poradenství.

Pokud si nejste zcela jistí, zdali byste mohli dotaci získat, vyplňte dotazník, a my vám zpracujeme a zašleme dotační audit zcela zdarma.

Těšíme se na spolupráci.