Valná hromada

Pozvánka na valnou hromadu 28. 06. 2019

Pozvánka na valnou hromadu 29. 06. 2018

Pozvánka na valnou hromadu 16. 06. 2017

Valná hromada 14.10.2016 - hlasování per rollam

Dne 20.9.2016 došlo ke změně podoby akcií společnosti Asistenční centrum, a.s.
Nová podoba akcií: 500 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč.

Pozvánka na valnou hromadu 02. 09. 2016

Pozvanka na valnou hromadu 30. 06. 2016