loadjavporn.com

Spolupráce

 	Bibby Financial Services, a.s.

www.bibbyfinancialservices.cz

Bibby Financial Services, a.s.

Zajišťování komplexních služeb v oblasti dotačního poradenství a navazujících služeb v oblasti finančního a ekonomického poradenství, benchmarkingu a vzdělávání pro klienty Bibby Financial Services, a.s. na základě Smlouvy o vzájemně poskytovaných službách.

 
 Středisko pro úspory energie, s.r.o.

www.sue-cr.cz

Středisko pro úspory energie, s.r.o.

Zajišťování komplexních služeb v oblasti dotačního poradenství a navazujících služeb v oblasti finančního a ekonomického poradenství, benchmarkingu a vzdělávání pro klienty společnosti Středisko pro úspory energie, s.r.o. na základě Smlouvy o vzájemně poskytovaných službách.
CROSS ENERGY s.r.o.

www.crossenergy.cz

CROSS ENERGY s.r.o.

Zajišťování komplexních služeb v oblasti dotačního poradenství a navazujících služeb v oblasti finančního a ekonomického poradenství, benchmarkingu a vzdělávání pro klienty společnosti Cross energy s.r.o. na základě Smlouvy o vzájemně poskytovaných službách.
ENACO, s.r.o.

www.enaco.cz

ENACO, s.r.o.

Společnost ENACO, s.r.o. v rámci partnerské spolupráce zajišťuje komplexní poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor i konvenční energetiky, zpracování energetických auditů a posudků pro vybrané klienty společnosti Asistenční centrum, a.s.  Společnost Asistenční centrum, a.s.  zajišťuje komplexní služby v oblasti dotačního poradenství a navazujících služeb v oblasti finančního a ekonomického poradenství, benchmarkingu a vzdělávání pro vybrané klienty společnosti ENACO, s.r.o.  Podmínky spolupráce upravuje Smlouva o vzájemně poskytovaných službách.


Energy Light Group s.r.o.

www.energylight.cz

Energy Light Group s.r.o.

Zajišťování komplexních služeb v oblasti dotačního poradenství a navazujících služeb v oblasti finančního a ekonomického poradenství, benchmarkingu a vzdělávání pro klienty společnosti Energy Light Group s.r.o. na základě Smlouvy o vzájemně poskytovaných službách.
Evropean Business Network (EBN)

www.ebn.eu

Evropean Business Network (EBN)

Asistenční centrum, a.s. je jako jedna z osmi českých organizací součástí evropské sítě European Business Network (EBN). EBN je síť více než 160 evropských certifikovaných subjektů (podnikatelská a inovační centra, inkubátory, akcelerátory a jiné podpůrné organizace) a 100 přidružených členů, kteří podporují rozvoj a růst inovativních podnikatelů, začínajících firem a MSP. EBN je komunita odborníků, jejichž každodenní práce je napomáhat podnikatelům v jejich růstu.
HONORIS FINANCE, a.s.

www.honorisfinance.cz

HONORIS FINANCE, a.s.

Zajišťování dotačního, ekonomického a dalšího odborného poradenství pro klienty partnera.
Hospodářská komora ČR

www.komora.cz

Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. HK ČR podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví. Sdružuje téměř 14 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 60 regionálních a 81 oborových asociací.
Insurance waves s.r.o.

www.insurancewaves.cz

Insurance waves s.r.o.

Zajišťování dotačního, ekonomického a dalšího odborného poradenství pro klienty partnera.
Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

www.camic.cz

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

Asistenční centrum, a.s. je řádným členem Italsko-české obchodní a průmyslové komory, která vytváří síť služeb za účelem podpory obchodních aktivit členských firem. V průběhu let rozšířila komora služby týkajícíse podpory ekonomicko-obchodní výměny mezi Itálií a českou repulikou, zvýhodŃující vstup italských podniků na český trh.
 

 
MAS Naděje o.p.s.

www.masnadeje.cz

MAS Naděje o.p.s.

Místní akční skupina Naděje o.p.s. je neziskovou organizací, sdružující obce, neziskové organizace, občany a podnikatelské subjekty, které spojuje rozvoj regionu a realizace společných projektů.
Moneta Money Bank., a.s.

www.moneta.cz

Moneta Money Bank., a.s.

Zajištění komplexního servisu klientům v rámci spolupráce v oblasti poradenství a financování projektů s veřejnou podporou včetně dotací EU a ČR, na základě smlouvy o vzájemné spolupráci.