Naše zkušenosti, vaše řešení

Za léta práce v oblasti dotací a ekonomického poradenství jsme nasbírali spoustu zkušeností při překonávání dílčích problémů týkajících se projektů, právních úkonů, ekonomických otázek a dalších problematik, které se přímo či nepřímo dotýkají projektové problematiky. Nabízíme Vám naše zkušenosti při řešení Vašich dílčích problémů, se kterými se můžete setkat. Mimo naše hlavní služby nabízíme také pomocnou ruku v těchto oblastech:

 • Pracovní smlouvy
 • Uznatelné/neuznatelné náklady
 • Nepřímé náklady
 • Výběrová řízení
 • Monitorovací zprávy
 • Udržitelnost
 • Právní výklad pravidel
 • Obrana přidělené dotace

Specializované poradenství pro veřejnou správu

 • Analýzy absorpční kapacity
 • Strategické rozvojové dokumenty (pro města, obce, kraje, ministerstva, včetně zpracování Regionálních intervenčních rámců, Akčních plánů a Integrovaných plánů rozvoje)
 • Studie a analýzy