Ekonomické poradenství

V oblasti ekonomického poradenství poskytujeme tyto služby

  • Zpracování podnikatelských záměrů a studií proveditelnosti
  • Analýza a vyhodnocení nejvhodnějších forem financování
  • Sestavení finančních plánů k projektům a záměrům
  • Zpracování finančních a ekonomických analýz investičních projektů a záměrů
  • Benchmarking (porovnávání firmy s konkurencí a trhem)
  • Zpracování SWOT analýz a záměrů firem