loadjavporn.com

Dotační poradenství

Resumé OP PIK APLIKACE ITI Hradec-Pardubice 1. výzva.pdf
Resumé OP PIK APLIKACE ITI Olomouc I. výzva.pdf
Resumé OP PIK APLIKACE ITI Ostrava I. výzva.pdf
Resumé OP PIK APLIKACE V. výzva.pdf
Resumé OP PIK APLIKACE VI. výzva.pdf
Resumé OP PIK ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY IV. výzva IS ICT.pdf
Resumé OP PIK INOVACE V. výzva.pdf
Resumé OP PIK INOVAČNÍ VOUCHERY III. výzva.pdf
Resumé OP PIK MARKETING III. výzva.pdf
Resumé OP PIK Partnerství znalostního transferu IV. výzva.pdf
Resumé OP PIK POTENCIÁL IV. výzva.pdf
Resumé OP PIK Proof of Concept I. výzva.pdf
Resumé OP PIK ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA III.pdf
Resumé OP PIK TECHNOLOGIE VII. výzva.pdf
Resumé OP PIK TECHNOLOGIE začínající firmy.pdf
Resumé OP PIK ÚSPORY ENERGIE Energeticky efektivní budovy I. výzva.pdf
Resumé OP PIK ÚSPORY ENERGIE Fotovoltaické systemy II. výzva.pdf
Resumé OP PIK ÚSPORY ENERGIE III. výzva.pdf
Resumé OPŽP ODPADY 103. výzva.pdf
Resumé POVEZ 2 III. výzva.pdf
Resumé TAČR EPSILON 2018.pdf

Při spolupráci s klientem nabízíme podporu ve všech důležitých krocích vedoucích k úspěšně získané podpoře projektu.

Vyhodnocení dotačních možností

 • Provedení dotačního auditu
 • Průběžný monitoring dotačních možností
 • Výběr vhodného dotačního titulu
 • Poradenství v oblasti přípravných činností spojených s vypracováním žádosti o finanční podporu
 • Poradenství v oblasti zpracování žádosti o dotaci

Zpracování žádosti

 • Zpracování samotné žádosti
 • Zpracování analýzy rozvojového záměru klienta
 • Zpracování kompletních žádostí o dotaci včetně nezbytných příloh (podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, cost-benefit analýza, finanční výkazy, finanční analýza, logický rámec, soulad projektu s rozvojovými strategiemi apod.)
 • Předložení zpracované žádosti k hodnocení poskytovateli podpory
 • Možnost zajištění profinancování od finančních institucí
 • Zpracování doplňujících informací požadovaných při hodnocení žádosti ze strany poskytovatele podpory
 • Zajištění komunikace s poskytovatelem podpory

Management realizace

Nabízíme pomocnou ruku při realizaci vašeho projektu, ať se již jedná o existující problémy, které potřebujete vyřešit, či o plánování jednotlivých kroků vedoucích k úspěšné finalizaci vašeho projektu.

Obrana dotace

Nabízíme právní a vysoce odboré řešení v oblasti:

 • čerpání dotace
 • kontroly projektu
 • komunikace s poskytovateli dotace
 • udržitelnosti projektů

Finanční část realizace projektů

 • Poradenství při zpracování finanční části monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
 • Řízení podstatných a nepodstatných změn ve finanční části projektu v souladu s pravidly poskytování dotace
 • Kontrola čerpání rozpočtu
 • Reakce na odchylky skutečného čerpání rozpočtu od plánu – plánování přesunů prostředků v rozpočtu projektu
 • Kontrola souladu příslušných účetních sestav (účetní deník, výsledovka) s uskutečněnými výdaji projektu
 • Zajištění správnosti a úplnosti projektových finančních podkladů (např. podklady ke mzdovým výdajům, dodavatelské faktury a jejich přílohy, cestovní příkazy apod.)
 • Příprava podkladů pro audit projektu
 • Poradenství v oblasti čerpání nepřímých nákladů
 • Poradenství v oblasti archivace všech relevantních dokladů souvisejících s realizací projektů