Administrace veřejných zakázek

Tým našich zkušených odborníků Vás provede úskalími zadávání veřejných zakázek od prvních kroků až do splnění předmětu veřejné zakázky vybraným dodavatelem. Při zadávání veřejných zakázek přistupujeme ke každému klientovi i veřejné zakázce individuálně, již při přípravě zadávacích podmínek citlivě posuzujeme a zpracováváme veškeré potřeby a preference klienta. Na rozdíl od konkurence poskytujeme skutečně komplexní přístup k řešení veřejných zakázek, včetně nezbytného provázání veřejné zakázky s potřebami a požadavky dotačních titulů či souvisejících právních předpisů zřizovatelských subjektů. Tato komplexní služba zahrnuje zejména následující aktivity
 
  • Posouzení investičního záměru zadavatele, předběžné stanovení předmětu veřejné zakázky, hodnotících a kvalifikačních kritérií.
  • Asistence při provádění průzkumu trhu, určení předpokládané hodnoty zakázky, přesné, nediskriminační a transparentní definování poptávaného plnění, stanovení režimu veřejné zakázky a definování okruhu dodavatelů.
  • Komplexní asistence při zpracování zadávacích podmínek, vč. závazného vzoru smlouvy. Při nastavování zadávacích podmínek klademe maximální důraz na přehlednost, transparentnost a minimální administrativní zátěž na straně zadavatele i dodavatelů.
  • Podpora při vyhlašování veřejné zakázky, přímém oslovování dodavatelů, uveřejňování na profilu zadavatele či věstníku veřejných zakázek.
  • Facilitace procesu jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise. Náš odborník Vás osobně provede jednáním všech komisí tak, aby došlo k transparentnímu a hladkému výběru nejvhodnějšího dodavatele.
  • Asistenční podpora při zpracování a zveřejňování související dokumentace. Na transparentnost zadávání veřejných zakázek je v současné době kladen pohledem legislativy maximální důraz. Pozornost proto věnujeme též tomu, abychom Vás povedli všemi lhůtami pro uveřejňování veškeré související dokumentace. Včasné a správné uveřejnění výsledku, písemné zprávy zadavatele či znění smlouvy Vám s námi neuteče!
  • Zpracování dokumentace související se zadáním veřejné zakázky. Naši odborníci pro Vás samostatně zpracují též veškerou dokumentaci související se zadáním zakázky. Připravíme pro Vás Písemnou zprávu zadavatele, Seznam subdodavatelů, Informaci o skutečně uhrazené ceně, Výsledek zadávacího řízení i další dokumenty vyžadované zvoleným režimem veřejné zakázky.
  • V případě potřeby Vám pomůžeme se založením profilu zadavatele i dalšími nezbytnými administrativními úkony.
  • Po zdárném ukončení veřejné zakázky Vám veškerou dokumentaci uspořádáme tak, aby byla i po letech přehledná a transparentně dokladovala postup při zadávání veřejné zakázky.
  • Žádná veřejná zakázka pro nás není malá! Kvalifikovaně Vás provedeme též administrací veřejných zakázek malého rozsahu, které zejména v rámci dotačních titulů skýtají celou řadu neočekávaných nástrah a komplikací!