Služby

Společnost Asistenční centrum, a.s. se již od roku 1996 specializuje na poradenství v oblasti získávání dotací z fondů EU a státního rozpočtu ČR pro firmy, školy, vzdělávací instituce, obce a nestátní neziskové organizace.

V rámci této činnosti zajišťujeme komplexní servis od vyhledání vhodného dotačního titulu, od zpracování žádosti o dotaci až po odbornou pomoc v průběhu realizace projektu tak, aby čerpání dotace proběhlo bez problémů a bylo v souladu s požadavky poskytovatele finanční podpory. Poskytujeme také asistenci při případných kontrolách projektů a komplexí obranu přidělené dotace. Vedle dotačního poradenství poskytujeme také odborné firemní poradenství v oblasti ekonomiky, marketingu a zpracování studií strategického rozvoje a akčních plánů.

Mezi naše aktivity patří také pořádání odborných seminářů, vzdělávacích programů a školení. Služby jsou  zajišťovány kvalifikovanými odborníky s praktickými zkušenostmi z mnoha oborů a garantujeme individuální přístup ke každému klientovi. Díky široké síti regionálních kanceláří vám naše služby poskytneme přímo ve vašem regionu.