Vyhledávání dotačních programů

Identifikace subjektu

INFRASTRUKTURA, OPRAVY BUDOV, VYBAVENÍ

(vybavení učebny, rekonstrukce, výstavba budovy, rekonstrukce hřiště apod.)

VZDĚLÁVÁNÍ

(typ vzdělávání, pro koho bude určeno, zaměření)

REALIZACE

pokud potřebujete pomoci s realizací vašeho již podpořeného projektu, v jaké fázi se váš projekt nachází a o jaké služby by jste měl/a zájem?)