loadjavporn.com

Reference

Společnost Asistenční centrum, a.s. za dobu své existence zpracovala téměř 1500 projektů, které přinesly našim klientům v programovém období 2007 - 2013 více než 11,1 mld. dotací.

Za každým projektem se skrývá individuální přístup a kvalitní příprava podkladů. Níže uvádíme přehled úspěšných dotačních projektů.