Zajištění stejné znalostní úrovně zaměstnanců: postup - systém - kvalita

Poskytovatel dotace: ÚP Most 

Realizace projektu: květen 2006 - květen 2007

Záměr projektu:

Projekt řeší vzdělávání zaměstnanců společnosti Asistenční centrum, a.s. se zaměřením na zvýšení jejich odborné profesní úrovně a zároveň i zajištění stejné znalostní úrovně všech pracovníku. Společnost získala v listopadu 2005 certifikát ISO. Tento systém kvality řízení je však podmíněn neustálým zvyšováním kvalifikace zaměstnanců. Dalším potřebným krokem vycházejícím z požadavku získaného certifikátu je zajištění průběžného školení všech zaměstnanců v oblasti systému řízení jakosti a standardu kvality a přenos těchto znalostí do pracovní praxe.

Školení:

Část vzdělávacích aktivit bude zaměřena na úplné zvládnutí zaváděného systémového přístupu. Tento systém má velký význam pro kvalitní zajištění prací a tím zvýšení kvality poskytovaných služeb společnosti. Část vzdělávání zaměstnanců bude zaměřeno i na psychosociální dovednosti.

Výstupy projektu:

Kvalita poskytovaných služeb bude mít vzhledem k zaměření činnosti společnosti přímý dopad na další možný rozvoj společnosti do ČR, a tím i rozšíření záběru nabídky pro klienty. Realizace projektu, a tím zlepšení nabídky a kvality služeb, tak výrazně přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Aktuální informace k projektu:

Školení a aktivity k projektu byly oficiálně ukončeny k 1. 5. 2007. V současné době probíhá zpracování závěrečné zprávy k projektu a evaluace dosažených výstupů. V rámci projektu bylo úspěšně proškoleno celkem 36 zaměstnanců společnosti.