Vzdělávací potenciál ÚK

Asistenční centrum a.s. je partnerem projektu A, který byl podpořený v rámci OP RLZ GS Opatření 3.3 - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
Nositelem projektu je Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 

Cíl projektu

  • Zlepšení kvality systému dalšího profesního vzdělávání v kontextu regionálního trhu práce
  • Vyvinutí a pilotní ověření metodického nástroje pro průběžnou analýzu nabídky dalšího profesního vzdělávání pro strategické rozhodování a koordinaci rozvoje lidských zdrojů na úrovni Ústeckého kraje
  • Podpoření zavádění nových metod a systémových nástrojů politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na straně DPV podle konkrétních potřeb a specifických požadavků Ústeckého kraje (např. víceúčelová centra dalšího profesního vzdělávání)

Výstup projektu

  • Vytvoření podmínek pro zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel v Ústeckém kraji zlepšením politiky dalšího profesního vzdělávání

Činnost Asistenčního centra v rámci realizace projektových aktivit

  • Komunikace s cílovými skupinami (zejména akreditovaných institucí, které se podílejí na dalším profesním vzdělávání) v Ústeckém kraji
  • Zpracování dat a příprava metodiky
  • Externí ověření metodiky

Odkaz na projektový portál Krajské hospodářské komory www.projektovy-portal.cz