VÝuka-KOmunikace-Praxe

CZ.107/1.1.13/11.0002

Asistenční centrum, a.s. reaguje projektem „VÝKOP“ na stav trhu práce, kde dlouhodobě chybí především odborní techničtí a řemeslní pracovníci. Zaměstnavatelé tak často nejsou schopni zaplnit volná pracovní místa kvalifikovanými pracovníky, což do značné míry negativně ovlivňuje jejich konkurenceschopnost a potenciál dalšího rozvoje. Řešením tohoto stavu by mohli být kvalitně připravovaní absolventi technických oborů, kteří by byli pro zaměstnavatele plnohodnotně využitelní již po ukončení středoškolského studia.

Realizační tým Asistenčního centra a.s. chce zejména podpořit snahu o posílení komunikace a spolupráce mezi středními školami a firmami působícími v regionu Ústeckého kraje. Mezi aktivity projektu patří vytvoření jednotného systému cíleného zapojování zaměstnavatelů do praktické výuky žáků a posílení přenosu praktických zkušeností pracovníků z firem – profesních odborníků přímo do výuky na středních školách.

Realizovaný projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně v oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Období realizace projektu: 1.9.2008 – 31.8.2010

Partneři projektu:

 • Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - Stříbrníky, p.o. www.sseas.cz
 • Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, p.o. www.ssescv.cz
 • Střední škola EDUCHEM, a.s., Meziboří www.educhem.cz
 • Střední škola stavební, Teplice, p.o. www.ssstavebni.tce.cz
 • Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, Karoliny Světlé 2703, p.o. www.sstvdf.cz

Cílové skupiny projektu:

 • žáci škol a školských zařízení - žáci středních škol v Ústeckém kraji
 • pracovníci škol a školských zařízení - pedagogové středních škol v Ústeckém kraji

Základní cíle projektu:

Celé nastavení projektu vychází ze zjištěné potřeby nastavení spolupráce mezi středními školami a podniky. Jedním z hlavních cílů projektu je posílení praktické složky výuky na středních školách. V rámci projektu se budeme zaměřovat především na podporu získávání praktických zkušeností a žáků u jednotlivých zaměstnavatelů, současně budeme také na druhé straně monitorovat a analyzovat aktuální i budoucí potřeby zaměstnavatelů v Ústeckém krajích. Pomocí těchto aktivit se budeme snažit pomoci zvýšení zaměstnatelnosti čerstvých absolventů škol a tímto řešit aktuální problém velkého počtu absolventů evidovaných na úřadech práce. Zároveň se budeme snažit pozitivně motivovat zaměstnavatele k zapojování do systému praxí a celé výuky na středních školách.

Hlavní aktivity projektu:

 1. Kontaktování škol a zaměstnavatelů
 2. Realizace odborných praxí
 3. Technologické profily zaměstnavatelů
 4. Vzdělávání odborníků z praxe
 5. Konference a workshopy