Všechno v mém životě souvisí - "Minipodniky"


Podrobné informace o projektu naleznete na www.aceducation.cz 
Základní informace o projektu

Projekt vytváří mini podniky v základních i středních školách Ústeckého a Olomouckého kraje.
Podnikání vyžaduje specifické dovednosti a znalosti, které nelze naučit jen teorií, a tak si žáci praktickým způsobem vyzkouší činnost v oboru, který je zajímá. Uvědomí si, v čem jsou a nebo mohou být úspěšní, jaké dovednosti mohou využívat a jakých se jim pro uplatnění v mini podniku nedostává. Také se naučí pracovat s technickým vybavením a využijí vlastní kreativitu a energii.
Žákovský nebo studentský podnik je pedagogický nástroj, založený na praktické zkušenosti, získané řízením projektu podniku a na interakci s vnějším prostředím -s obchodním světem nebo místním společenstvím.
 
Cílové skupiny
 • žáci základních a středních škol oborů H a E
 • pedagogové základních a středních škol
 
Minipodniky
60 minipodniků (14 v Ústeckém kraji, 46 v Olomouckém kraji)
Zaměření činností minipodniků:
 • keramika
 • časopis 
 • dřevo nebo kovo
 • ekologie, arboretum, lesní školka,
 • reklama a marketing
 • oděvní tvorba a šití
 • FIT – životní styl
 • cestovní kancelář a agentura
 • chemie
 • hudební, foto, nahrávací studio
 
Klíčové aktivity
01 - Založení minipodniků ve spolupráci s odborníky    (09/2014 – 11/2014)
- založení minipodniků, výběrová řízení – vybavení, webový portál, školení
02 - Realizace minipodniků včetně doprovodných aktivit    (10/14 – 07/2015)
- realizace samotných minipodniků, exkurze, spolupráce s odborníky
03 - Odborné setkávání cílových skupin      (09/2014 – 07/2015)
- setkávání žáků a pedagogů
04 - Evaluace projektových aktivit, metodika pro realizaci minipodniků    (09/2014 – 07/2015)
- evaluace a metodická příručka