Systém koordinace celoživotního vzdělávání s potřebami na trhu práce v Olomouckém kraji

Projekt byl podpořen v rámci OPLRZ GS Opatření 3.3 - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání. Partnerem projektu je Hospodářská komora České republiky. Spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

CÍL PROJEKTU

 • Zlepšit přístup k informacím, orientaci v nabídce a kvalitu služeb dalšího profesního vzdělávání
 • Rozvoj vzdělávací nabídky dalšího profesního vzdělávání (nové programy, distanční formy vzdělávání, e-learning, zdokonalení anticipace potřeb zaměstnavatelů) podle požadavků trhu práce a potřeb rozvoje ekonomiky
 • Navázání bližší komunikace s významnými firmami v olomouckém regionu a projednávání jejich stávajících i budoucích potřeb na pracovní sílu v rámci celoživotního vzdělávání
 • Aktivizace firem a jejich zapojení společně se školami, vzdělávacími institucemi a úřady práce do systému komunikace o potřebách a řešeních na trhu celoživotního vzdělávání

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU

 • Odborníci úřadů práce  Odborníci úřadů státní správy a samosprávy
 • Odborníci zaměstnavatelských a odborových svazů
 • Profesní sdružení
 • Vzdělávací a poradenské instituce
 • Další orgány státní správy
 • Nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání
 • Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců

VÝSTUP PROJEKTU

 • Iniciace sítí firem a škol a iniciace nových vzdělávacích aktivit jako základ pro další chod systému celoživotního vzdělávání v Olomouckém kraji
 • Analýza potřeb na trhu práce z hlediska firem dle jednotlivých oborů na základě přímých konzultací a jednání s firmami v kraji
 • Definice potřeb sítě firem a vzdělávacích organizací