Systém koordinace celoživotního vzdělávání s potřebami na trhu práce v Kraji Vysočina

Číslo operačního programu: CZ.04.1.03 

Název priority: Rozvoj celoživotního učení

Aktivity

 • Vytipování vhodných firem pro zapojení do projektu
 • Přímá komunikace a jednání
 • Zjištění potřeb a požadavků na pracovní sílu
 • Pomoc při zajištění vzdělanostních potřeb pracovníků
 • Vazba na vzdělávací subjekty v regionu kraje Vysočina

Podstata aktivit projektu

 • Přímé jednání s firmami
 • Návrh možností řešení vzdělávacích potřeb pomocí dotačních titulů
 • Provázanost podnikatelského sektoru se vzdělávacím sektorem
 • Následné projekty například do opatření OPLRZ 1.1,4.1,4.2,3.3
 • Reflexe regionálních potřeb

Výstupy a výsledky

 • Komunikační systém
 • Iniciace sítí firem a odborných škol
 • Iniciace a vznik nových vzdělávacích programů v rámci celoživotního vzdělávání
 • Identifikace potřeb trhu práce
 • Seznámení s výstupy studie potřeb podnikatelů v rámci celoživotního vzdělávání a návrh využití pro regionální aktéry

Odkazy


Bližší informace pro subjekty působí v Kraji Vysočina o možnosti zapojení se do projektu Vám rádi poskytneme prostřednictvím emailové adresy: malikova@asistencnicentrum.cz

Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu