Systém komunikace v rámci celoživotního vzdělávání

 

Asistenční centrum a.s. je partnerem projektu SYSTÉM KOMUNIKACE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, který byl podpořený v rámci OPLRZ GS Opatření 3.3 - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání 

Nositelem projektu je Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Cíl projektu

  • Navázání bližší komunikace s významnými firmami v regionu a projednávání jejich stávajících i budoucích potřeb na pracovní sílu v rámci celoživotního vzdělávání
  • Aktivizace firem a jejich zapojení společně se školami, vzdělávacími institucemi a ÚP do systému komunikace o potřebách a řešeních na trhu celoživotního vzdělávání

Výstup projektu

  • Iniciace sítí firem a škol a iniciace nových vzdělávacích aktivit jako základ pro další chod systému celoživotního vzdělávání v Ústeckém kraji
  • Analýza potřeb na trhu práce z hlediska firem dle jednotlivých oborů na základě přímých konzultací a jednání s firmami v kraji
  • Definice potřeb
  • Sítě firem a vzdělávacích organizací

Činnost Asistenčního centra v rámci realizace projektových aktivit:

  • Oslovení podnikatelů v Ústeckém kraji
  • Zjištění jejich konkrétních potřeb a zájmů v rámci dalšího profesního vzdělávání pracovníků
  • Technické, personální a organizační zázemí pro komunikaci mezi podnikateli, školami, úřady práce v rámci Ústeckého kraje

Odkaz na stránky nositele projektu

http://www.khk-usti.cz