Pružná a efektivní firma ve 21. století

CZ.1.07/3.2.06/01.0022

Projekt „Pružná a efektivní firma ve 21. století“ byl podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3 – Další vzdělávání, oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Nositelem projektu je společnost Asistenční centrum, a. s., partnerem společnost VVV MOST spol. s r. o.

Cílem projektu je primárně rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti moderního řízení firem.  V dnešní době, která je charakteristická celkovým celospolečenským nepříznivým hospodářským vývojem, postrádají manažeři a vedoucí pracovníci firem na trhu takové vzdělávací moduly a další rozvojové příležitosti, které by reflektovaly nové ekonomické podmínky a změněná paradigmata na trhu. Hlavním cílem tohoto projektu proto bude připravit takovéto moderní vzdělávací produkty, které budou reflektovat mj. příklady dobré a špatné praxe, se kterými se lze v českém podnikovém prostředí setkat, budou reagovat na změněné ekonomické podmínky a současně budou odrážet specifika podnikání v České republice a v Ústeckém kraji.

Tvorba nových praktických výukových modulů a dalších vzdělávacích nástrojů obsáhne mj. vytvoření benchmarkingové databáze firem a vývoj nového dynamického software umožňujícího simulaci chodu firmy s možností reflexe příkladů dobrých a špatných praxí v kritických oblastech podnikového řízení. Tyto vzdělávací moduly, resp. jejich nové nástroje, budou pilotně prověřeny se zástupci cílové skupiny – manažery a vedoucími pracovníky středně velkých firem ze zpracovatelského sektoru, resp. i řadovými zaměstnanci. Na základě jejich kriticky orientované zpětné vazby budou následně tyto moduly a nástroje upraveny do své finální podoby. Jednou z dalších aktivit projektu bude zaškolení lektorů, kteří budou v budoucnu dále zodpovědní za nabídku a vedení vzdělávacích aktivit na definované úrovni.

Období realizace projektu je od 1. března 2010 do 29. února 2012.

Stránky projektu naleznete zde: www.pref21.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky