Projektový management škol UK

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0045.

Projekt je realizován v rámci opatření 3.3 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který je financován Evropským sociálním fondem.

Poskytovatelem podpory je Ústecký kraj.

V rámci projektových činností chce společnost Asistenční centrum navázat aktivní spolupráci se školami a vzdělávacími organizacemi a formou komunikace, konzultací a vzděláváním zvýšit zástupcům těchto organizací úroveň znalostí a vědomostí a zkušeností v oblasti informací o Evropské unii, problematiky dotační politiky, spolupráce a komunikace se zástupci trhu práce a identifikace jejich potřeb a zároveň v iniciaci a realizaci vlastních projektových možností. Dalšími projektovými činnostmi je komunikace s úřady práce, odvětvovými sdruženími a firmami a současně zjišťování potřeb trhu práce.

Hlavními aktivitami projektu tedy jsou:

  • individuální konzultace, osobní jednání, proškolování, vzdělávání
  • informační semináře
  • pracovní workshopy
  • mediální prezentace

Projektové aktivity jsou určeny pro tyto cílové skupiny:

  • Lektoři a konzultanti, učitelé
  • Profesní sdružení
  • Vzdělávací a poradenské instituce
  • Nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání
  • Učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých
  • Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců

Předpokládané výsledky:

Předpokládaným výsledkem těchto aktivit bude iniciace projektových záměrů jednotlivých škol a vzdělávacích organizací a realizace činností souvisejících se zpracováním projektových žádostí o finanční dotaci tak, aby tyto připravované projekty odpovídaly potřebám trhu práce a zaměstnavatelů.

Realizátor:

Realizaci projektu řídí tým profesionálů, zaměstnanců společnosti Asistenční centrum, a.s. ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky, která je v projektu partnerem pro oblast komunikace s centrálními institucemi (MPSV, MŠMT, MPO,…)