Příprava nových projektů

Připravujeme ve spolupráci s partnery nové projekty, které navazují na naše dřívější úspěšné aktivity realizované v předchozích programovacích obdobích.
Budeme se i  nadále věnovat  problematice zvyšování kvality vzdělávání napříč všemi vzdělávacími stupni školské soustavy, rozšiřování a zlepšování kompetencí žáků a studentů škol k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce, dalšímu rozvoji a podpoře spolupráce všech aktérů trhu práce k celkové podpoře zaměstnanosti a mnoha dalším. Sledujte i nadále náš web, na kterém pravidelně zveřejňujeme novinky z naší projektové činnosti.