Návrat do budoucnosti

Číslo programu: CZ.04.4.09
Název programu: Program Iniciativy Společenství EQUAL
Číslo tématické priority: 9.4
Název tématické priority:  Rovné příležitosti žen a mužů
Číslo tématického opatření: 4.1
Název tématického opatření:                                                    Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb v oblastech Cíle 1
Číslo projektu: EQUAL/2/16 CZ.04.4.09/4.1.00.4/0055

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Rozvojové partnerství NÁVRATY je seskupení regionálních institucí zapojených do projektu NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI.
Koordinátor projektu, který je zodpovědný za realizaci:
Integrovaná střední škola technická – Centrum odborné přípravy, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 80 Most – Velebudice
 
Partneři projektu a kontaktní údaje:
 
 1. Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště, o.p.s., Roudnice nad Labem – cervenyr@tiscali.cz
 2. Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje – khk@kr-ustecky.cz
 3. Ústecký kraj – cerna.martina@kr-ustecky.cz
 4. Občanské sdružení PRECEPTOR, Ústí nad Labem – o.s.preceptor@volny.cz
 5. Úřad práce v Mostě – ivana.matuscinova@mo.mpsv.cz
 6. Úřad práce v Ústí nad Labem – josef.turek@ul.mpsv.cz
 7. Asistenční centrum pro hospodářský rozvoj regionu NUTS II Severozápad a.s.Most – malikova@asistencnicentrum.cz
 8. KONTAKT 97 česko-saský spolek pro evropskou interkulturní spolupráci, Ústí nad Labem – kontakt97@volny.cz
 9. Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most – ric_most@azit.cz
 10. Úřad práce v Litoměřicích – lenka.hamelova@lt.mpsv.cz
 
Čeho chceme prostřednictvím projektu dosáhnout?
 
Cílem projetu je vytvořit a ověřit fungující regionální strukturu pro podporu systematického přístupu rovných příležitostí žen a mužů na pracovní trh v Ústeckém kraji, a tím přispět k zajištění jejich integrace na trh práce.
 
Komu by měl projekt přinést užitek?
 • Osoby dlouhodobě nezaměstnané – matky s malými dětmi, otcové s povinností péče o dítě, další osoby pečující o osoby blízké či závislé
 • Osoby nad 50 let věku – lidé pečující o osobu blízkou či osobu závislou
 • Osoby nízkokvalifikované – matky s malými dětmi, otcové s povinností péče o dítě, další osoby pečující o osoby blízké či závislé
 • Osoby se zdravotním postižením - matky s malými dětmi, otcové s povinností péče o dítě, další osoby pečující o osoby blízké
 • Absolventi škol a mladí lidé do 25 let věku - matky s malými dětmi, otcové s povinností péče o dítě, další osoby pečující o osoby blízké
Jaké jsou důležité aktivity projektu?
 • Vytvoření fungující regionální struktury pro podporu systematického přístupu rovných příležitostí žen a mužů na pracovní trh v Ústeckém kraji – experiment „IMPULS“, v rámci kterého budou vytvořena 3 informační místa pro realizaci poradenských služeb (Most, Ústí nad Labem, Roudnice nad Labem)
 • Regionální analýza nejvýznamnějších bariér se zvláštním ohledem na gender mainstreaming v Ústeckém kraji
 • Rozvoj informačního a komunikačního systému IKS DAMI – vytvoření komplexního informačního portálu IKS DAMI pro cílové skupiny, širokou veřejnost a pro partnery projektu. Tento portál bude obsahovat řadu nových inovativních modulů pro podporu nerovného postavení cílových skupin na trhu práce. Novinkou bude též vytvoření nového speciálního modulu pro děti předškolního věku, který bude zábavnou a odpovídající formou podporovat potřebné dovednosti dětí a zároveň podpoří možnosti jejich rodičů využít nabízených poradenských a vzdělávacích opor. Inovativní bude též modul „JOB WOMEN“, kde budou prezentovány speciální nabídky pracovního uplatnění pro ženy, které pečují o předškolní děti
 • Poradenský program „PODPORA“ – ověření osobnostního potenciálu cílových skupin a uskutečnění kariérového růstu
 • Poradenský program „AKTIVIZACE“ – skupinové poradenské práce
 • Poradenský program „DOKÁŽU TO“ – kvalifikované poradenství pro získání relevantních informací v oblasti zakládání a rozvoje malých a středních podniků
 • Výchovně vzdělávací program „SLUNÍČKO“ – pro děti cílových skupin
 • Vzdělávací program „MULTIMÉDIA A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST“ – posílení informační a multimediální gramotnosti cílových skupin
 • Vzdělávací program „KROK DO EVROPY“ – motivace k získání nových dovedností v oblasti jazykového vzdělávání a v oblasti tvorby projektů
 • Vzdělávací program „UČENÍ A PRAXE“ – program je zaměřen pro cílovou skupinu, která je handicapována nejen povinností péče o malé dítě či osoby blízké, ale i nízkým stupněm vzdělání
 • Zahraniční spolupráce v rámci TCA – FUTURE – partneři zahraniční spolupráce:
 1. Equal opportunities – Reconciling family and professional life, SRN
 2. Dirbk savo šaluje, Litva
 3. JUNTA DE CASTILLA – LEON, Španělsko
 
Při zahraniční spolupráci se  RP NÁVRATY zaměří na následující oblasti :
 • Výměnu informací a zkušeností. Tato aktivita bude realizována prostřednictvím společných setkání a všestranné komunikace uvnitř partnerství FUTURE
 • Vývoj a přizpůsobování specifických nástrojů, metod, podpůrných systémů a inovativních přístupů
 • Výměnu školenců/školitelů a zaměstnanců ( včetně tvůrců politik)
Evaluace aktivit v rámci TCA, mainstreaming a šíření výstupů.
 
 Doba trvání projektu:
 
Akce 2:                     25.července 2005 – 31.prosince 2007
Akce 3:                     01.března 2006 – 28.února 2008

 
Kontaktní osoba:
Milena Pešoutová
Tel:  476 137 511
Fax: 476 137 489
E-mail: pesoutova.milena@isstcop.cz