Motivace a příprava žáků středních škol pro studium na technických vysokých školách

CZ.1.07/1.1.34/01.0024
 


V současné době je všeobecně nízký zájem o studium technických oborů, a když už se žáci pro toto studium rozhodnou, disponují leckdy nedostatečnými znalostmi pro bezproblémové absolvování prvního semestru na VŠ, zejména v oblasti matematiky a fyziky. Značné procento přijatých studentů pak vysokou školu opouští již v průběhu prvního semestru. Tomu se snaží projekt předejít.
 
Cíl projektu:
Cílem projektu je ve spolupráci s odbornými pracovníky středních a vysokých škol zvýšit zájem žáků středních škol o technické obory, matematiku a fyziku. Projekt chce eliminovat obavy ze studia těchto předmětů na VŠ a motivovat tak žáky k většímu zájmu o studium vysokých škol technického směru.
Prostřednictvím přípravných seminářů budou u žáků středních škol, kteří uvažují o studiu na VŠ, doplněny vědomosti v oborech MA, FY a oborech technických, a bude tak snížen počáteční stres studenta při nástupu na VŠ, dále bude podpořen optimální přechod a bezproblémové absolvování prvních semestrů, zejména v oborech s převahou matematiky a fyziky. 
Dalším úkolem projektu je motivace žáků základních a středních škol o vědu a techniku a k aktivnímu zájmu o související vzdělávací předměty na školách. Bude vytvořena Mobilní technická laboratoř, která bude sestavena ze základních přístrojů, na kterých si žáci budou moci pod vedením pedagoga a za podpory připraveného manuálu prakticky vyzkoušet a ověřit matematicko-fyzikální jevy a technické procesy. Pro žáky budou vytvořeny motivační publikace jako Sborník příkladů a zajímavostí z MA a publikace Dobrá praxe. Jedná se o přehled dobrých praxí na základě životních zkušeností současných významných českých osobností vědy a techniky.
V rámci projektu budou realizovány besedy s významnými odborníky vědy a techniky a s experty z technických pracovišť. Žákům budou také nabídnuty exkurze na odborná vědecká pracoviště a zajímavé výrobní provozy.
 
Spolupracující střední školy:
  • Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50
  • Gymnázium, Studentská 1075, Žatec
  • Střední průmyslová škola,  Resslova 5, Ústí nad Labem
  • Hotelová škola, Obchodná akademie a Střední průmyslová škola,  Benešovo nám. 1, Teplice,
  • Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronimie a služeb, Jana Palacha 711/2, Most
  • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Špindlerova 690, Roudnice nad Labem,
  • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Čs. armády 10, Děčín
  • Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Osvoboditelů 380, Louny
  
Období realizace projektu: 1.1.2012 – 31.12.2013
 
Realizovaný projekt je podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
v oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky