Komunikace – spolupráce – výuka v KV

CZ.1.07/1.1.11/01.0042

Projekt „Komunikace – spolupráce – výuka v Karlovarském kraji“ je zaměřen na podporu komunikace a spolupráce subjektů ze školské a zaměstnavatelské sféry, s cílem zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání v Karlovarském kraji. V současné době je stav na trhu práce v Karlovarském kraji, a potažmo v celé ČR, značně nevyvážen:

  • nedostatek řemeslných a technických pracovníků;
  • absolventi vzdělaní v teoretické, nikoliv však v praktické rovině;
  • absolventi vzdělaní dle zastaralých učebních osnov.

Předmětem projektu tudíž není jen podpora a zlepšení komunikace mezi odbornými školami a zaměstnavateli, ale také iniciování změn učebních osnov a zařazení praktických dovedností do výuky. Praktická stránka vzdělávání je pro absolventy dnes velmi důležitá především pro úspěšné zařazení se do pracovního procesu.

Realizovaný projekt je podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně v oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Více informací o projektu se dozvíte na webových stránkách www.projektkomunikace.cz