Vedení společnosti

  • Ing. František Jochman, LL.M.

  • Předseda představenstva
   X

   Ing. František Jochman

   Ing. František Jochman vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Ve společnosti Asistenční centrum, a.s. působí ve vedoucí pozici jako předseda představenstva již od roku 1995. Po studiích se začal věnovat problematice finančních podpor a dotačnímu poradenství. Z původního zaměření na finanční podpory v oblasti vědy a výzkumu rozšiřoval svůj zájem i o ostatní oblasti podpory rozvoje, kterými byly např. vzdělávání, životní prostředí, veřejná správa. Z počínající samostatné činnosti poté vybudoval tým odborných poradců do podoby dnešní společnosti Asistenční centrum, a.s. V současné době se vedle vedení společnosti aktivně zabývá rozvojem podnikání při Krajské hospodářské komoře Ústeckého kraje a neziskovým projektům na podporu vzdělávání a školství.

  • Ing. Jiří Zapletal, Ph.D.

  • Místopředseda představenstva,
   vedoucí regionálních zastoupení
   X

   Ing. Jiří Zapletal, Ph.D.

   Jiří Zapletal vystudoval magisterské a doktorské studium na Technické univerzitě v Liberci, obor organizace a řízení podniků. Již v rámci studia začal pracovat v oblasti projektového řízení, následně nastoupil jako vedoucí pobočky společnosti Asistenční centrum, a.s. v Liberci. Od roku 2010 působí ve společnosti Asistenční centrum, a.s. jako vedoucí regionálních zastoupení, která zajišťují obchodní činnost v regionech České republiky. Externě dále spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci jako konzultant.