• Aktuální dotace  Úspory energie

  Dotace na veškerá opatření, která spoří energie, tj. od zateplování, výměny oken, přes využití odpadního tepla, výměnu osvětlení, OZE, až po výrobní technologie, pokud jimi nahradíte stávající energeticky náročné technologie. Pro malé, střední i velké podniky.

  více ZDE >

  Technologie - Průmysl 4.0

  Dotace na pořízení výrobních a nevýrobních technologií pro digitální transformaci podniku, tzn. pořízení strojů, přístrojů, HW, SW a dalších ICT technologií pro posun v automatizaci a robotizaci výroby, podnikových procesů, atd. Pro malé a střední podniky.

  více ZDE >

  Potenciál

  Dotace na pořízení infrastruktury (technologie, stavba) pro výzkumně vývojové účely. Pouze pro malé a střední podniky, vyjímečně pro velké firmy...

  více ZDE >

  Celý dotační newsletter ZDE > > >

Mám zájem o dotaci

Vyplňte, prosím, informace o vašem záměru.


AC je odborný partner Hospodářské komory pro oblast dotací

Identifikace žadatele

Zaměření projektu

(prosím zakřížkujte všechny oblasti, kterých se projekt týká, nejedná se o povinná pole)


Mám zájem o :
Ing. Jiří Zapletal, Ph.D.
zapletal@asistencnicentrum.cz +420 775 900 740