loadjavporn.com

AC Innovation s.r.o.

AC Innovation Společnost AC Innovation s.r.o. poskytuje poradenské a analytické služby v oblasti problematiky duševního a průmyslového vlastnictví .
Zajišťuje komplexní analýzu konkrétních dotačních možností výzkumu a vývoje, přípravu a realizaci rozvojových projektů na úrovni strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Služby:

Společnost AC Innovation s.r.o. poskytuje poradenské a analytické služby v oblasti problematiky duševního a průmyslového vlastnictví.

Nabídka služeb:

  • poradenské služby zejména v oblasti legislativy se zaměřením na licenční právo a ochranu duševního vlastnictví
  • příprava a koordinace přípravy žádostí o granty a dotace

Rešeršní a analytická činnost:

Na základě dlouholetých zkušeností vycházejících ze spolupráce s vysokými a středními školami, podnikatelskou sférou a jinými institucemi jsme schopni nabídnout Vám zpracování rešerší v oblasti vývoje, výzkumu a inovací, analýzu lidských zdrojů v daném segmentu Vašeho podnikání a predikci dalšího vývoje.

 

www.acinnovation.cz