loadjavporn.com

AC Education s.r.o.

AC Education

AC Education s.r.o. je dynamickou společností rozvíjející svou činnost v široké škále oblastí - stěžejní část aktivit je realizována v oblasti vzdělávacích služeb a rozvoje lidských zdrojů.

AC Education se zaměřuje na specifické oblasti vzdělávání - vychází přitom ze zkušeností a především jasné identifikace potřeb klientů. Navrhuje a na míru přizpůsobuje vzdělávací a rozvojové plány, které napomáhají zlepšovat konkurenceschopnost klientů, resp. jim umožňují zvyšovat kvalitu jimi poskytovaných služeb. Služby na této úrovni AC Education spojuje s dalšími návaznými specializovanými službami, jako je např. personální poradenství.

Tým pracovníků je tvořen odborníky, kteří mají zkušenosti v oblasti vzdělávání a přípravy vzdělávacích programů, včetně vzdělávání pedagogických pracovníků na různých úrovních vzdělávacího systému ČR.

Služby:

  • Kurzy a školení - tématicky zaměřené vzdělávací programy, tréninky a semináře, workshopy, koučování
  • Analýzy a studie - problematika vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů, situace trhu práce, potřeby zaměstnavatelů apod.
  • Dotační poradenství - komplexní služby související s přípravou a realizací dotačních projektů financovaných strukturálními fondy EU
  • HR služby - výběr zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců (vč. personálních auditů), zpracovávání popisů pracovních míst, analýza vzdělávacích a rozvojových potřeb, kariérové a rozvojové plány, průzkumy na pracovištích apod.
 

www.aceducation.cz